Bestuur & commissies

Bestuur

Voorzitter: Jan van Eerden
voorzitter@hcv90.nl
Secretaris: Jacqueline Reemeijer
06 – 51056553
secretaris@hcv90.nl
Penningmeester: Stephanie Reemeijer
06-12990837
penningmeester@hcv90.nl
Bankrekeningnummer: NL 43 RABO 0308 0996 05
Sponsoring: Rebecca Barrientos Perez
06 – 14355493
sponsoring@hcv90.nl
TC: Bert Beers
0251 – 213684
tc@hcv90.nl

Technische commissie

Voorzitter: Bert Beers
0251 – 213684
tc@hcv90.nl
Secretaris: Jetty Heinhuis
06 – 18638766
jettyheinhuis@gmail.com
Trainerscoördinator: vacature
Hoofdcoach dames: Katja Sondorp
06 – 19810252
katja.sondorp@hetnet.nl
Hoofdcoach heren: Bert Beers
0251 – 213684
tc@hcv90.nl
Hoofdcoach jeugd (A/B/C): Karlien van der Geest
Hoofdcoach jeugd (D/E/F/H): Martin Reuser
06 – 38366070
Wedstrijdindeling: Marjolein Perez
wedstrijdindeling@hcv90.nl

Contactpersoon alle commissies: Rene Leussink
commissies@hcv90.nl

Overig

Vrijwilligers-coördinatoren
Ellen Leussink (06 – 24 68 33 07)
Carola Arxhoek (06 – 46 35 44 69)

Accommodatiecommissie: Ruud Bijl
0251 – 221189
accomodatiecommissie@hcv90.nl

Wedstrijdsecretariaat: Anneke de Wit
0251 – 227542
hcv90@handbal.nl

Ledensecretariaat: Wendy Kroon & Patricia Kuiper
ledenadministratie@hcv90.nl

Activiteitencommissie: Jetty Heinhuis
ac@hcv90.nl

Toernooicommissie: Gaby Kuijpers
06 – 22976227
toernooi@hcv90.nl

Kantinecommissie: Frank Mulder
06 – 11365888
uit_de_tap@hcv90.nl

Kantinedienstindeler: José Schelvis
06 – 53831793
r.schelvis01@ziggo.nl

Kampcommissie: vacature

Website: Aukje van Dam
webmaster@hcv90.nl

Facebook: Marielle Huijg, Carola Arxhoek & Mieke van Huisstede

Nieuwsbrief: Karin Snel – Gooijer
webmaster@hcv90.nl