Agenda ledenvergadering 21-11-2014

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van HCV ’90. Deze zal worden gehouden op vrijdag 21 november 2014 om 20.00 uur in de kantine op Sportpark Rooswijk te Velsen-Noord.

• Stemrecht hebben die leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
• Eventuele nieuwe en/of tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering.
• Kandidaatstelling, anders gedaan dan door het bestuur, dient te worden ondersteund door een handtekening van tenminste 10 leden.
• Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn of haar stem te doen uitbrengen door een ander stemgerechtigd lid, dat op zijn of haar beurt echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

Download hier de agenda.