Medeling bestuur HCV ’90 en Sportpark Rooswijk

Na een vraag van het COA aan ons, als sportverenigingen en gebruikers van Sportpark Rooswijk, zijn wij in gesprek gegaan met het COA om te kijken wat wij kunnen betekenen om de bewoners van het schip de mogelijkheid te bieden om 2 x per week bij ons te kunnen sporten. Onder deze mensen is er een grote behoefte om te sporten, ook omdat dit in de buurt en op het schip nu eenmaal niet mogelijk is. Omdat er hiervoor bij ons op de velden in de ochtend ruimte is, hebben de besturen van HCV ’90, FC Velsenoord en de Stichting besloten om onder vastgestelde voorwaarden hier toestemming voor te geven. De reden hiervoor is dat we dan tenminste weten wie er gebruik maakt van het sportpark. Het beschikbaar stellen van de voorzieningen betekent niet dat we huur vragen, maar dat het COA ons compenseert met het beschikbaar stellen van materiaal om tribune en verlichting in en rondom het gebouw aan te pakken. Ook zullen er eventueel, onder begeleiding van ons, werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op en rondom ons sportpark.

De opzet en praktijk

Wat betekent dit voor ons als verenigingen en wat wordt er verwacht:

 • Het COA mag vanaf 21-11-2022 tot en met 01-03-2023 gebruik maken van voetbalveld 2, 2 kleedkamers en de toiletruimte;
 • Sportpark Rooswijk stelt materialen (hesjes, ballen, doelen) beschikbaar;
 • Materiaal dient na gebruik op hun originele plaats terug gezet te worden;
 • Het veld mag iedere maandag en donderdag tussen circa 10.00 uur en 12.00 uur worden gebruikt;
 • Er wordt om 09.45 uur geopend en om 12.15 uur afgesloten, behalve op feestdagen, zoals 2de Kerstdag;
 • Het COA laat de kleedkamers en de toiletruimte veegschoon achter;
 • Elke zondag- en woensdagavond worden de velden gekeurd. Bij afkeuring
 • zal een vrijwilliger van sportpark Rooswijk contact opnemen met het COA. Er mag dan NIET meer gevoetbald worden op veld 2; Het is het dan wel toegestaan om op het handbalveld te spelen, tenzij het vriest.
 • Schade aan het veld, de materialen en/of het gebouw dient direct door het COA gemeld te worden aan sportpark Rooswijk;
 • Er moet vanuit het COA begeleiding aanwezig zijn, bij de groep sporters. Dit mag ook een BOA zijn;
 • Na 1 maand wordt er geëvalueerd, initiatief hierin wordt genomen door sportpark Rooswijk;
 • Deze overeenkomst wordt eenzijdig ontbonden door sportpark Rooswijk, als bovenstaande regels niet worden nageleefd.

Namens FC Velsenoord, HCV ’90 en de Stichting