Update Corona protocol 29 september

Beste Handballers en toeschouwers,

Het kabinet stelt aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het Covid virus terug te dringen. Tijdens een landelijke persconferentie van maandag 28 september van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Enkele maatregelen zijn van invloed op onze vereniging en gelden dus vanaf vanavond 29 september 18:00 tot in elk geval 20 oktober 2020 18:00 mogen. Dit betreft het niet toelaten van publiek bij sportwedstrijden en het niet openen van sportkantines.


• Er zijn geen toeschouwers aanwezig bij wedstrijden én ook niet bij trainingen.

• Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dan niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

• Als uw kind sport op onze eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dan niet blijven kijken.

• Er kan geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers, er is dus geen gelegenheid tot omkleden! De sporters zullen dus in tenue naar het sportpark toe moeten komen.

• Er kan wel gebruik worden gemaakt van het toilet

• Als je in de auto zit met mensen uit een ander huishouden dan dien je een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

• Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Daarnaast willen wij u nog attenderen dat het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en ons aan de basisregels blijven houden. Binnen handbalvereniging HCV’90 houden wij ons aan de coronamaatregelen van het rijk en van de handbalbond, zie hiervoor de volgende site: https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden. Wij zijn erg blij dat er weer gehandbald mag worden, maar wij hebben wel uw hulp erbij nodig om het gehele seizoen te mogen blijven handballen! Alvast bedankt voor uw medewerking!
Heb je verder vragen? Kijk dan op de site van Rijksoverheid, misschien staat de vraag hier bij: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport