Voortgang sanering Sportpark Rooswijk

Voor de kerstvakantie is gestart met de sanering van het voetbalveld dat straks een parkeerterrein wordt en het huidige parkeerterrein naast de accommodatie van FC Velsenoord. Uit het bodemmonster van begin januari bleek dat de grond op enkele plaatsen nog niet ‘schoon’ is. Dat betekent dat opnieuw een deel op het voetbalveld gesaneerd dient te worden.

Vanwege de vorst was het onduidelijk of de werkzaamheden konden worden voortgezet. Op 21 januari heeft men ter plekke gekeken of het mogelijk is te graven. De vorst zit nog niet diep in de grond. Men heeft besloten om ondanks de vorst de werkzaamheden op 22 januari te hervatten. Vanwege veiligheidsmaatregelen, gedurende de werkdag, als men bezig is met de saneringswerkzaamheden, mogen de tennisbanen aan de zijde van het huidige parkeerterrein niet worden gebruikt.

Via de website sportparkrooswijk.nl informeert de gemeente iedereen over de voortgang van de sanering.