Drie keer Lid van Verdienste benoemd

Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 20 november heeft het bestuur 3 vrijwilligers benoemd tot Lid van Verdienste. Namelijk Evelien Hijg, Anneke de wit en Joke Bijl. Alle drie de dames doen al vanaf de oprichting van HCV’90 onafgebroken vrijwilligerswerk voor onze vereniging. Deze dames doen dat het liefst op de achtergrond, maar zijn ongeloof belangrijk voor de club.

Joke Bijl kon helaas niet aanwezig zijn op de ledenvergadering maar zal bij de eerst volgende vergadering in het zonnetje worden gezet.

Lid van Verdienste HCV '90 benoemd Lid van Verdienste HCV '90 benoemd

Lid van Verdienste HCV '90 benoemd Lid van Verdienste HCV '90 benoemd