Leden vergadering 17 april en WBTR

Op maandag 17 april om 19:00 uur is de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit, dus noteer deze datum alvast in je agenda. Tijdens de jaarvergadering wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) besproken. Als vereniging zijn we verplicht hieraan te voldoen. Als het bestuur dit met de leden heeft besproken, dat moet dit worden vastgelegd met het maken van nieuwe statuten. Je kunt de WBTR hier lezen.

De agenda van de ALV:

1: Opening om 19:00 uur
2: Notulen vorige vergadering
3: Ingekomen stukken en mededelingen:

  • WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
  • Ledenwerving
  • Vrijwilligers
  • Kantine nieuwe binnenseizoen
  • Vacatures voorzitter stichting en algemeen bestuurslid HCV ’90

4: Verslag Technische Commissie
5: Financieel verslag
6: Kascommissie
7: Rondvraag
8: Sluiting

Ingekomen stukken en mededelingen kunnen nog uitgebreid worden. Heb je iets om toe te voegen, mail dit naar secretaris@hcv90.nl.