Oudergesprekken

Zondag 11 oktober hebben wij om de tafel gezeten met de ouders van de F1, F2, D en C-jeugd. Wij hebben dit weer als zeer prettig ervaren: ouders bedankt voor de feedback! Eén van de punten die naar voren kwam is dat zeker de “nieuwe ouders” de spelregels van de F-jeugd niet (goed) kennen, kennis van de regels maakt het kijken naar jullie kinderen nog leuker.

Dus hieronder de belangrijkste regels:

 • Er wordt gespeeld met een zachte bal.
 • Elk team heeft 5 spelers op het veld (4 + wisselende keeper).
 • De keeper mag mee in de aanval, waardoor er 5-4 overtal ontstaat. Er mag niet gescoord worden vanaf de eigen helft.
 • De kinderen spelen verplicht met een “offensieve” verdediging op de EIGEN speelhelft.
 • Eén of enkele vaardige kinderen individueel verdedigen, is verboden.
 • Na een doelpunt wordt het spel hervat met het uitspelen van de bal door de keeper
  vanuit het doelgebied (zonder fluitsignaal), dus niet vanaf de middenlijn.
 • Bal over de achterlijn betekent altijd uitworp voor de keeper (dus geen hoekworp).
 • Foutjes (zoals 2x stuit of meer dan 3 passen lopen) worden niet bestraft maar
  uitgelegd, waarna het bal bezittende team verder gaat waar het was.
 • Na afloop van een wedstrijd zijn er “shoot-outs”. Elk kind start vanuit het midden, tipt richting doel en probeert te scoren. Wordt de bal onderweg verloren dan mag de speler vanaf die plaats verder gaan. Dit zorgt na de wedstrijd voor extra plezier en uitdaging.
 • Per wedstrijd wordt de score bijgehouden. Uitslagen worden alleen gebruikt om de sterkte van de teams te bepalen. (theoretisch is er geen kampioenschap)
 • De scheidsrechter is spelleider en mag beperkt aanwijzingen geven aan beide teams volgens het fairplay-principe.
 • Coaches mogen eventueel ook in het speelveld lopen om het spel te begeleiden. Uiteraard wel volgens de regels van fairplay. Geef de kinderen hierbij de kans om het spel zelf te ontdekken.
 • Hoe lastig ook… het publiek (de ouders) beperkt zich tot aanmoedigen en mag het spel niet voorzeggen, want dan wordt spelend leren onmogelijk

De gesprekken met de ouders van de E-jeugd en de meiden van de A-jeugd volgen z.s.m.