Wat ga jij voor de vereniging betekenen?

Al enige tijd hebben wij als bestuur het idee dat er iets moet gebeuren aan de taakverdeling binnen de vereniging. Wij hebben vorig seizoen geprobeerd op de ouderavonden daar al een actie voor uit te zetten. We hebben hier gelukkig een aantal nieuwe vrijwilligers door gekregen. Echter heeft dit niet geleid tot veel extra hulp. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om het verplicht vrijwilligersschap in te stellen.

Dat betekent dat als je lid bent van de vereniging, je een vrijwilligerstaak op je neemt. Ook wanneer je ouder bent van een jeugdlid ondersteun je de vereniging in vrijwilligerswerk. Dat staat nu al in het inschrijfformulier van nieuwe leden, maar zal dus ook bij de leden gevraagd worden die al jaren lid zijn. We mogen ons gelukkig prijzen dat we veel leden en ouders van leden hebben die al wat doen, maar willen toch ook van andere (ouders van) leden horen wat zij voor de vereniging gaan betekenen. We zijn een kleine vereniging, en daarom hebben we iedereen hard nodig. We hopen dat je dat zult begrijpen.

We zullen de aankomende weken dan ook diverse acties ontwikkelen en je zal gevraagd worden op wat jij voor de vereniging gaat betekenen (mogelijk een belactie, of een aanmeldingsbrief bij de wedstrijden). Je kunt zelf kiezen op welke dag je wat kunt betekenen en in welke functie. Er zijn ouders die het leuker vinden om een wedstrijdje te fluiten als dat ze achter de bar staan om een drankje in te schenken. Maar ook zijn er ouders die liever een activiteit organiseren of helpen bij trainen geven, aan jou de keuze. Helaas moeten we overgaan tot deze actie, omdat we geen andere oplossing zien.We kunnen en willen geen betaalde krachten gaan inzetten. Dit zou een verhoging van de contributie betekenen en dat moeten we niet willen met elkaar!